Москва-3 тип 3

Москва-3 тип 3

Москва-3 тип 3

Москва-3 тип 3

               Москва-3  тип 3

Выпуск:     1950-1951 гг.

Завод:        КМЗ

Камера:      №5003993

ОбЪектив:  №046376

                                   №5003993

      На обЪективе нанесен ранний логотип  КМЗ.   Металлический  ободок вокруг обЪектива под наклоном  на котором нанесен номер.

 

 

Создание сайта Masterflash.ru (c) 2017 г. Все права защищены